София, бул. Витоша 12, ет 6 тел. 02/ 9876550, nenakorupciata@abv.bg
English
Програма Hercule II
Усвояване на опита на комуникационната мрежа на OLAF и новите европейски модели за партньорство със съдебната власт
Виртуална приемна

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ - ЖУРНАЛИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА"

Сдружение "Клуб - журналисти срещу корупцията" е учредено на 6 април 2004 г. от 25 журналисти от 18 водещи медии.

В момента клубът има осем регионални структури - във Видин, Кърджали, Враца, Пловдив, Стара Загора, Варна, Монтана и Бургас и наброява повече от 190 членове.

Нашата непосредствената цел е да обединим усилията на държавните институции и журналистите в работата по противодействие на корупцията. Основната ни задача е чрез влиянието на медиите да провокираме обществена нетърпимост към различните форми на корупционни практики и да активизираме отношението на гражданите, които да се идентифицират като важен фактор за промяна на корупционния климат в страната.

Сдружението има подписани споразумения за сътрудничество с:

както и с три политически сили:

В рамките на проект "Обществена нетърпимост към корупцията" по програмата "Отворено управление" на USAID "Клуб - журналисти срещу корупцията" започна инициативата "Не на корупцията!" със заснемане на видеоклип и разследващи документални филми. Медийната кампания продължи и по проекта "Лице в лице срещу корупцията" на USAID.

"Клуб - журналисти срещу корупцията" осъществи и медиен мониторинг на работата на администрацията в областите Видин и Монтана по проект “Развитие на гражданското общество” на програма ФАР. Отпадащ текст

С цел при парламентарни избори 2005 българското общество да получи по-ясна информация за дейността на народните избраници и с това да допринесе в следващия парламент да влязат само хора, които да работят в обществен, а не в личен или частно корпоративен интерес, клубът инициира мониторинг на работата на депутатите за мандата на 39-то Народно събрание. Класацията за "най-работливите" и "най-мързеливите" депутати беше оповестена в края на май след обстоен анализ на тяхната дейност в парламента по време на мандата.

Клубът е отличен и с грамота на правителствената комисия за борба с корупцията за най-успешни антикорупционни практики през 2004 г.

Десет журналисти от клуба бяха обучени за преподаватели по антикорупция. Пет от тях специализираха във Финландия по проект на "HAUS Консорциум"

"Клуб - журналисти срещу корупцията" получи и наградата на Съюза на юристите, ВСС, Министерство на правъсъдието, Съюза за електронни медии и СБЖ за реализирането на проекта “Съдът и ние” с финансовата подкрепа на Инициатива за укрепване на съдебната система на USAID.

Международната кръгла маса ”Европейски стандарти в комуникацията медии-институции” се реализира в рамките на проект, спечелен от клуба в партньорство с СЖБ”Подкрепа” по Комуникационната стратегия на Република България.

Председателят на УС на клуба - Ренета Николова е журналист, автор и водещ на предаването “Законът и ние” на БНТ. Член е на Консултативния граждански съвет към Комисията за борба с корупцията в 40-то Народно събрание и на Комуникационната мрежа /OAFCN/ на Европейската служба за борба с измамите OLAF. Европейски журналист на 2007 година.

Почетни членове на клуба са:


Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на програма ФАР, "Развитие на гражданското общество"